ERAL-NIT Zeka Testi Eğitimi alan katılımcılara eğitim sonrası ücretsiz destek verilmekte, uygulama becerilerinin kuvvetlendirilmesi sağlanmaktadır. Süpervizyon desteği uygulayıcılara yönelik sağlanan ve yılda iki kez tekrarlanan yaşantı paylaşımı sürecidir. Amaç ERAL-NIT uygulayan uzmanlar arasındaki etkileşimi güçlendirmek, deneyim paylaşımlarını sağlamak, uygulayıcıların mesleki gelişimine ve ERAL-NIT’in gelişimine katkı sağlamaktır.