Türkiye’de geliştirilen ERAL-NIT 5-17, nörolojik beyin temelli çalışmalardan etkilenen, kültürel ögeler içermeyen 5-17 yaş grubundaki çocukları değerlendiren, 5 alt test ve 16 alt alandan oluşan, beynin dört lobun fonksiyonel yeterliliklerini ölçen, bireysel olarak uygulanan, uygulama süresi 25 dakika olan bir zekâ testidir. Bu test, zekayı beyin fonksiyonlarının bileşkesi olduğu varsayımıyla geliştirilmiştir. ERAL-NIT, beyinin bazı fonksiyonlarını ölçen testlerden oluşan bütüncül bir testtir.

Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel bir zekâ test olan ERAL-NIT, alt testlerden alınan standart puanlar sayesinde, çocuğun zihinsel gelişimini bilimsel sonuçlarla takip edebilme imkanına sahip olarak gerekli eğitim desteğinin kapsam ve yönünün belirlenmesinde oldukça önemli katkılar sunmaktadır.

Ayrıca ERAL-NIT’ın ebeveynleri sürece dahil ederek, çocuklarının özel ve genel performans değerlendirmelerinin çocuğun mevcut durumu ile uyumlu olup olmadığını gösterir bir özelliğe sahiptir. Ebeveyn Beklenti Ölçeği göz önüne alındığında mevcut diğer zekâ testlerin bıraktığı boşluğu doldurması bu teste üst düzeyde bir albeni kazandırmakta, uzmanın elini güçlendirmektedir.