ERAL-NIT, nörolojik beyin temelli çalışmalardan etkilenen, kültürel ögeler içermeyen bir bilişsel zeka testidir. Beynin frontal, parietal, temporal ve oksipital loblarının, bir bütün olarak birbirine bağlı bir şekilde çalıştığına ve her birinin belirli zihinsel üst düzey süreçlerden sorumlu olduğuna inanılmaktadır.

Bu çalışmada, araştırmacılar bu üst düzey yönetici işlevler için 16 alt alan belirlediler; alıcı dil, kaba motor hareket, sayısal yetenek, dikkat, yakınsak düşünme, şekil-zemin algısı, ifade edici dil, ince motor hareket, sosyal yetenek, hafıza, ıraksak düşünme, görsel manipülasyon, kavram bilgisi, görsel algı, akıl yürütme yeteneği ve parça bütün ilişkisi.

Test ayrıca çocuklarıyla ilgili ebeveyn değerlendirmelerini de araştırmaktadır. Ebeveynler çocuklarının genel ve daha özel performansa dayalı özellikleri hakkında kendi görüşlerini ifade ederler.

ERAL-NIT ayrıca yaygın gelişimsel bozukluk (YGB), özel öğrenme güçlüğü (ÖÖG), dikkat eksikliği (DE) ve dil kullanım bozukluğunun (DKB) belirlenmesinde sonuçlar da vermektedir.