ERAL-NIT zekâ düzeyini ölçmekte kullanılır.

ERAL-NIT, nörolojik beyin temelli çalışmalardan etkilenen, kültürel ögeler içermeyen bir bilişsel zekâ testidir.

Beynin frontal, parietal, temporal ve oksipital loblarının, bir bütün olarak birbirine bağlı bir şekilde çalıştığına ve her birinin belirli zihinsel üst düzey süreçlerden sorumlu olduğuna inanılmaktadır. ERAL-NIT 5 alt testten oluşmaktadır. Bunlar; Resim Çizme, Taklit, Labirent, Simetri, Dikkat.

Resim çizme alt testi; anlatım(kompozisyon), insan ve ağaç matrislerini değerlendirirken; Taklit alt testi yer, yön ve yapı matrislerini, Dikkat alt testi ise göl canlılarını, farklar, oluşumlar, puzzle ve tahmin matrislerindeki alıcı ve seçici dikkatin yanı sıra muhakeme gücünü de ölçmektedir.

Sonuç verdiği 16 alt alan bulunmaktadır. Bu alt alanlar; Alıcı Dil, Kaba Motor Hareket, Sayısal Yetenek, Dikkat-Konsantrasyon, Yakınsak Düşünme, Şekil-Zemin Algısı, İfade Edici Dil, İnce Motor Hareket, Sosyal Yetenek, Hafıza, Iraksak Düşünme, Görsel Manipülasyon, Kavram Bilgisi, Görsel Algı, Akıl Yürütme Yeteneği, Parça Bütün İlişkisi.

ERAL-NIT ayrıca Öğrenme sorunlarının tespitinde kullanılır. Yaygın gelişimsel bozukluk (YGB), özel öğrenme güçlüğü (ÖÖG), dikkat eksikliği (DE) ve dil kullanım bozukluğunun (DKB) sorunlarının tanımlanmasında ve tanımlanan durumlarda destek amaçlı kullanılır. Bu dört alanda bireyin genel durumunu belirlenmesinde kullanılabilecek güvenilir bir psikolojik ölçme aracıdır.

Gelişimsel desteğe ihtiyacı olan çocukların desteklenmesinde kullanılır.

Psikososyal çalışmalarda kullanılır.