ERAL-NIT’in geliştirilmesinin birçok nedeni vardır. Bunlardan birincisi, şu anda dünyada pek çok zekâ testi kullanılmasına rağmen, genelde kullanılan bu testlerin çoğunun sözel testler olmasıdır (örn.,WISC-V, ve CAS). Bu durum, okuryazar olmayan veya dili etkili bir şekilde kullanamayan katılımcılar için sorun yaratabilir. Bu sorunun üstesinden gelmek için ERAL-NIT sözsüz bir test olarak hazırlanmıştır.

Ayrıca ERAL-NIT sadece katılımcıların bireysel performansını değerlendirmez. Ebeveyn değerlendirmelerini kendi içinde ve çocuğun genel ve özel performansı ile karşılaştırır. Bu, ebeveynlere, çocukları hakkında kendi içgörülerinin doğruluğunu, tutarlılığını veya tutarsızlığını değerlendirmelerinin yolunu açar. Bu durum, çocuğun daha sağlıklı bir ortamda büyümesini sağlar.

Böyle bir testin geliştirilmesine duyulan ihtiyacın altında yatan bir başka neden de, birçok benzerinden farklı olarak, ERAL-NIT’in uygulanmasının yaklaşık 25 dakika gibi oldukça kısa bir süre almasıdır. Bu durum testin, özellikle dikkat süreleri oldukça kısa olan erken yaş gruplarını da kapsaması açısından önemlidir.

Bu tür ölçümlerin güvenilirliği ne kadar yüksek olursa olsun, uygulayıcılardan kaynaklanan hatalar için her zaman bir risk olduğu bilinen bir gerçektir. Bu tür sorunları en aza indirmek için ERAL-NIT, değerlendirme sürecinin en sonunda katılımcıların performansına ilişkin ayrıntılı bir rapor veren, çoğu veri girişini kendi yapan bir yazılım programı olarak tablette uygulanmak üzere geliştirilmiştir.

Ayrıca ERAL-NIT’in uygulanması klinik bir ortam gerektirmez ve bunun dışında katılımcılar uygulama esnasında herhangi bir başarısızlık duygusu hissetmezler.

Son olarak, çoğu test, açlık hissi, güvenlik vb. diğer tüm olası etmenleri göz ardı ederek bireylerin belirli bir zamandaki performanslarını değerlendirir. Ancak, süreç esnasında bireylerin performansını etkileyebilecek birçok etmen vardır. Zekâ veya zihinsel kapasite, sadece bireyin belirli bir süre içinde kendi başına neler yapabileceğine odaklanılarak kapsamlı bir şekilde ölçülemez. Bu bağlamda, ERAL-NIT tüm bu etmenleri dikkate almaktadır.

Uygulayıcılar testi uygulamadan önce katılımcıların davranışlarını (huzursuz göz hareketi, el titremesi, baş ve beden sallama vb.) gözlemlerler ve ebeveynlere “karnı aç mı?”, “uykusuz/yorgun mu? ” vb. sorular sorarlar. Gözlemleri ve aldıkları yanıtlar, testin toplam bulguları üzerinde minimum etkiye sahiptir.