ERALEP EĞİTİM PLATFORMU

Zekâ, tarih boyunca, psikoloji, psikiyatri, eğitim, nöroloji ve benzeri birçok çalışma alanında en çok araştırılan konulardan birisi olmuştur. Pek çok bilim insanı, bazı insanların neden diğerlerinden zihinsel olarak daha yetenekli ve bilgili olarak görüldüğü gibi sorulara cevap bulmaya çalışmıştır. Bu nedenle, devamlı olarak çeşitli araştırmalar ve analizler zekânın doğasını ortaya çıkarmaya odaklanmış ve geniş bir alan yelpazesinde insanların zihinsel kapasitesini belirlemek için zekâyı ölçmeye uğraşmıştır. ERAL Sözel Olmayan Zekâ Testini (ERAL-NIT) geliştirmek ve geçerliliğini sağlamaktır. ERAL-NIT, birçok benzerinin aksine sözel olmayan bir ölçüm olduğu ve ebeveynlerin çocuklarını değerlendirmelerini de dikkate aldığı için çalışma ayrıca önem arz etmektedir. Bunun yanında, test bir bilgisayar yazılım programı ile tablet üzerinde uygulanmakta ve uygulayıcılara ve aileye bulgular ışığında rapor vermektedir. ERAL-NIT’in geliştirilmesinde hemisferik uzmanlaşma, farklı lob alanları ve bunların benzersiz üst düzey yönetici fonksiyonlarının analizi kullanılmıştır. ERAL-NIT’in içerik geçerliliği uzman görüşleri alınarak sağlanmıştır. Bilişsel Değerlendirme Sisteminden (CAS) elde edilen sonuçlar ve hastane tanılarının ERAL-NIT’den elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmasıyla testin kriter geçerliliği sağlanmıştır. Buna paralel olarak, geliştirilen test yaygın gelişimsel bozukluk, özgül öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve dil kullanım bozukluğunu belirlemeye yönelik sonuçlar da vermektedir.

 • Eral Sözel Olmayan Zeka Testi; sonucu etkileyen olgularla ilgili bilgiler verir.
 • Eral Sözel Olmayan Zeka Testi; çocuk ve ergenin potansiyeli ile ebeveynin değerlendirmesi arasında dengeleme yapar.
 • Eral Sözel Olmayan Zeka Testi; istenirse öğretmenlerin öğrencilerinin potansiyelini ne kadar tanıyıp tanımadığını belirleyebilir.
 • Eral Sözel Olmayan Zeka Testi; raporunda eğitim ve materyal önerir.
 • Eral Sözel Olmayan Zeka Testi; otantik bir ortamda da uygulanabilir.
 • Eral Sözel Olmayan Zeka Testi; uygulanan çocuk ve ergene performans anksiyetesi yaratmaz.
 • Eral Sözel Olmayan Zeka Testi; mesleğe yönlendirmek için de kullanılabilir.
 • Türkiye’de geliştirilip standardizasyonu yapılan Eral Sözel Olmayan Zeka Testi günceldir.
 • Eral Sözel Olmayan Zeka Testi; yazılımı kök ağaç tekniğini içeren yapay zekayı kullanmıştır.
 • Eral Sözel Olmayan Zeka Testi; 16 alt alan; Iraksak düşünme, yakınsak düşünme, ifade edici dil, kaba motor, ince motor, dikkat, sosyal yetenek, kavram bilgisi, akıl yürütme, sayısal yetenek, şekil-zemin algısı, görsel manipülasyon, Forestig görsel algı, alıcı dil, hafıza, parça-bütün ilişkisi bu alanlarla ilgili sonuç verir.
 • Eral Sözel Olmayan Zeka Testi; dört lobu (parietal – temporal – frontal – oksipital) inceler ve sonuç verir.
 • Eral Sözel Olmayan Zeka Testi; çocuğun gözünden ebeveyn değerlendirmesini, çocuğun genel ve özel performansını iki farklı ölçekle değerlendirir.
 • Eral Sözel Olmayan Zeka Testi; dil problemi yaşayan mülteciler vs. gibi çocuk ve ergenlere de uygulanabilir.