ERAL-NIT GELİŞTİRİLMESİNDE KATILIMCI GRUP KİMLERDİR?

ERAL-NIT, 5 ile 17 yaş arasındaki 642 katılımcıdan oluşan ulusal temsili bir örneklem kullanılarak geliştirilmiştir. Örneklemdeki katılımcılar, Türkiye Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün (TÜİK) istatistiksel bölgesel birimler sınıflandırmasına göre belirlenen 12 bölgeden seçilmiştir. Bu şekilde, örneklemin genel popülasyonu temsil ettiğine inanılmaktadır. Bu bölgelerin her birinde bölgeyi temsil edebilecek bir şehir seçilmiştir. Böylece toplam 12 şehir belirlenmiştir. Bu şehirlerdeki hem özel hem de devlet okulu öğrencileri araştırmaya katılmaya davet edilmiştir. Her şehirde beş okul rastgele seçilmiştir.

Katılımcıları seçiminde tabakalı rastgele örnekleme kullanılmıştır, böylece örneklem büyüklüğü, popülasyondaki 5 ile 17 yaş arası katılımcıların sayısı ile orantılıdır. Tablo 2, katılımcıların yaşlarına göre frekanslarını ortaya koymaktadır. Örneklemin yaş dağılımı, 3,60 standart sapma ile ortalama 10,73’tür.

Toplam katılımcı sayısından 574 kişinin ebeveynleri çalışmaya dahil edilmiştir. Test uygulanmadan önce, ebeveynlerden çocuklarının genel ve özel performansları hakkındaki değerlendirmelerini belirtmeleri istenilmiştir. Ebeveynin yorumları ERAL-NIT’ den elde edilen bulgularla karşılaştırılmıştır. Ayrıca, Yaygın gelişimsel bozukluk (YGB), özel öğrenme güçlüğü (ÖÖG), dikkat eksikliği (DE) ve dil kullanım bozukluğunun (DKB) hastane tanısı olan 243 kişilik başka bir katılımcı grubu da çalışmaya dahil edilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir