ERAL-NIT GELİŞTİRİLME SÜRECİ NEDİR?

ERAL-NIT’in geliştirilmesine başlamadan önce ilk olarak içinde psikiyatrist, psikolog, psikolojik danışman ve çocuk gelişim uzmanı olan 36 kişilik bir uzman grubuna zekâ testi alanında nasıl bir teste ihtiyaç duyulduğu sorulmuştur. Onlardan alınan yanıtlar İçerik Analizi yöntemiyle incelenmiş ve ERAL-NIT’in çerçevesi belirlenmiştir. Uzman görüşleri sonucunda testin sözsüz olmasına, kültürel ögeleri içermemesine, yazılım tabanı ile yapay zekadan destek almasına, tablet ile uygulanmasına, testin kısa sürede uygulanmasına, puanlamayı ve raporu uzmanın yapmamasına, ailelerin de sürece dahil edilmesine, yaygın gelişimsel bozukluk (YGB), özel öğrenme güçlüğü (ÖÖG), dikkat eksikliği (DE) ve dil kullanım bozukluğu (DKB) alanları ile ilgili sonuç vermesine ve karar verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir