• Bir yapay zeka tekniği olarak kullanılan uzman sistem (Şekil 1) tarafından toplanan veriler; ileri besleme yöntemi ile gerçekleştirilecek yazılım tarafından değerlendirilip kişinin psikometrik ölçütlerini ortaya koyacaktır.

  • Ülkemize teknoloji tabanlı psikometrik ölçme sistemi kazandırılması.
  • Ulusal ve Uluslararası alanda yapay zeka teknolojisi içeren psikometrik sistemlerin ilki ve öncüsü olarak yeni bir sektör oluşturma potansiyeline sahip olması.
  • Psikometrik Sistemlere erişimin kolaylaştırılması ve kullanımın yaygınlaştırılması.
  • Erken gelişim dönemlerinde beceri analizi ve bilişsel tarama yaparak ülkemiz insan kaynağının daha verimli ve işlevsel hale getirilmesine katkı sunması.