ERAL-NIT TANITIMI

ERAL-NIT, nörolojik beyin temelli çalışmalardan etkilenen, kültürel ögeler içermeyen bir bilişsel zeka testidir. Beynin frontal, parietal, temporal ve oksipital loblarının, bir bütün olarak birbirine bağlı bir şekilde çalıştığına ve her birinin belirli zihinsel üst düzey süreçlerden sorumlu olduğuna inanılmaktadır.

Bu çalışmada, araştırmacılar bu üst düzey yönetici işlevler için 16 alt alan belirlediler; alıcı dil, kaba motor hareket, sayısal yetenek, dikkat, yakınsak düşünme, şekil-zemin algısı, ifade edici dil, ince motor hareket, sosyal yetenek, hafıza, ıraksak düşünme, görsel manipülasyon, kavram bilgisi, görsel algı, akıl yürütme yeteneği ve parça bütün ilişkisi.

Test ayrıca çocuklarıyla ilgili ebeveyn değerlendirmelerini de araştırmaktadır. Ebeveynler çocuklarının genel ve daha özel performansa dayalı özellikleri hakkında kendi görüşlerini ifade ederler.

ERAL-NIT ayrıca yaygın gelişimsel bozukluk (YGB), özel öğrenme güçlüğü (ÖÖG), dikkat eksikliği (DE) ve dil kullanım bozukluğunun (DKB) belirlenmesinde sonuçlar da vermektedir.

  ERAL-NIT UYGULAYICI
    EĞİTİM         İÇERİĞİ
1-     Psikolojik Ölçme Araçları;

a-     Sınıflandırma

b-     Kullanım Alanları

c-     Psikometrik Özellikleri

2-     ERALEP Genel Bakış

a-     Temel ve Zeka Kuramı

b-     Testin Geliştirilme Süreci

3-     ERALEP İşleyişinin Tanıtımı;

a-     Online sistemin tanıtımı

b-     Uygulama anlatımı

c-     Uzman raporu tanıtımı

d-     Ebeveyn öneri raporu tanıtımı

e-     Etkinlik öneri ve materyallerin tanıtımı.

4-     ERALEP Uygulanmasına İlişkin Standartlar

a-     Uygulamada iletişim.

b-     Yaşantı aktarımı ve süpervizör uygulama anlatımı.

5-     Eğiticinin Örnek ERALEP uygulaması

a-     Eğiticinin Örnek ERALEP uzman raporu değerlendirmesi

b-     Eğiticinin Örnek ERALEP ebeveyn öneri raporu değerlendirmesi ile etkinlik önerileri ve materyal tanıtımının yapılması.

6-     Sınav, 4 kişilik gurup halinde: Kursiyerin Örnek ERALEP uzman raporu alma değerlendirme ve ebeveyn öneri raporunun anlatılması.

KİMLER ALABİLİR

1-Psikiyatrlar

2- Nörologlar

3- Psikologlar

4- Psikolojik Danışmanlar

5- Çocuk Gelişimi Uzmanları

6- Tıp Doktorları

7 –Bu bölümlerde okuyan son sınıf öğrencileri

8 – Özel eğitim öğretmenleri