ERAL-NIT uygulayıcılarına yönelik sağlanan ve yılda iki kez tekrarlanan bir yaşantı paylaşımı sürecidir. Amaç ERAL-NIT uygulamalarındaki yaşantıları paylaşarak uygulayıcıların mesleki gelişimine ve uygulamanın gelişimine katkı sağlamaktır.