ERAL-NIT ebeveyn ölçeği iki ölçekten oluşmaktadır. Birinci ölçekte ebeveyn çocuk ve ergen ile ilgili genel görüşleri, ikincisinde özel performansıyla ilgili veriler alınmaktadır. Bu verilerle ebeveynlerin hem kendi içlerinde hem de çocukların performansları arasında dengeleme yapmak için veri sağlamaktadır. Böylece çocuk ve ergenlerin kendilerine ait olmayan nitelemelerden uzaklaşmalarını ve kendilerini daha rahat keşfetme imkânı bulmalarını sağlamaktadır. Ayrıca bu durum sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmaktadır.