ERAL Sözel Olmayan Zekâ Testi önerileri çocuk ve ergenlerin herhangi bir sorunu olup olmamasına göre değişiklik göstermektedir. Eğer çocuk ve ergende aşağıdaki unsurlardan herhangi birinde pozitif bir sonuç çıkarsa öncellikli olarak gerekli kurum ve kuruluşlara yönlendirme yapılmaktadır. Bu unsurlar şunlardır:

  • Yaygın Gelişimsel Bozukluk (YGB)
  • Özel Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG)
  • Dil Konuşma Bozuklukları
  • Dikkat eksikliği

Bu sorunların tespitinden sonra ise bireyin genel beyin loblarındaki dengeye bakılarak bu lobların sahip olduğu işlemler değerlendirilmektedir ve bunları geliştirmek için önerilerde bulunulmaktadır.

ERAL Sözel Olmayan Zekâ Testi genelde haftalık çalışmalar içermekte olup bu öneriler çeşitli çizim çalışmaları ve materyalleri içermektedir.

Tüm materyalleri ERALEP sitesinden veya uygulama sertifikası olan ERAL-NIT uzananlarından temin edebilirsiniz.