Category: ETKİNLİKLER

ERAL SÖZEL OLMAYAN ZEKA TESTİ YAYINLANDI

Değişen dünyada çocuklarımızın bilim çağına uygun gelişimi göstermesinde, en önemli anahtar eğitimdir. Başarılı bir eğitim, bireysel özellikleri ve aile beklentilerinin oluşturduğu toplumsal gereksinimleri göz ardı etmeyen, sorunları çözümleyebilecek esneklikte, toplumu bütünleştirici ve geliştirici bir yapıya sahip olması gerekir. Bu yapı öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine karşı duyarlı olduğu kadar ailelerin ihtiyaçlarına ve çocukla ilgili düşüncelerini geliştirebilecekleri nitelikleri içermelidir.

Sağlıklı bir eğitim ancak sağlıklı değerlendirmeler ile olur. Olanı olduğu gibi ortaya koyan bir sistem olmadan biz eğitimde sağlıklı kararlar alınamayacağını düşünmekteyiz. Doğru çözüm ancak doğru analizler eşliğinde gerçekleşir. Çocuk, aile ve toplum analiz edilmeden verilen eğitim için bir çerçeve çizmek çok sağlıklı olmayacaktır. 36 aydan başlayan bir tanıma ve tanıtma süreci ile top yekûn bir eğitim platformu geliştirme amacı ile yaptığımız çalışmalar neticesinde oluşturduğumuz bu kitap siz değerli ailelerimize çalışmanın öz niteliklerini kavratacaktır. Böylece çocuklarınızı kendinizde analiz edip onları değerlendirerek hayatlarına değer kata bileceksiniz.

Çocuklarıyla sağlıklı analiz sonuçları sayesinde daha iyi iletişim kuran aileler içinde, anlaşıldığını hisseden bir çocuk güven duygusu ile büyüyecektir. Bu kitap ile elde edeceğiniz tecrübe ile de çocuğunuz anlaşıldığını hissedecek ve güven duygusu gelişecektir. Güven duygusu da onda ki gelişimi güçlendirecek ve aile sağlığı güçlenecektir.

Başarı herkesin ulaşmak istediği ancak sadece istemekle elde edilemeyen, bu yolda harekete geçen cesur insanların elde ettiği bir olgudur. Tüm çalışmada bize kucak açan ailelerimiz ve çocuklarımız başta olmak üzere destek veren tüm kurum ve kuruluşlara, Prof. Dr. Kurtman ERSANLI Hocamıza, çalışmanın her ayağında desteğini esirgemeyen sponsorumuz Mustafa BAŞÖZMEN ve her türlü zorluğu aşmamızı sağlayıp bizi hedefe ulaştıran Mustafa KILINÇ Bey’e, ADEMER şirketi yetkililerine, birçok fedakârlıkta bulunan uygulayıcı arkadaşlara ve tabi ki bu uzun sürece katlanan ailelerimize teşekkürü bir borç biliriz.

Ülkemizde bir ilk olacak bu eğitim platformu çalışmasının hayırlara vesile olması dilerim.

ALİ KILIÇARSLAN